Lærerrådet og dets opgaver

Lærerrådet og ledelse - smieh.dk

Lærerrådet har en vigtig funktion som mægler i personlige og officielle anliggender mellem skoleledelsen og kollegerne.

Skoleledere har ofte forskellige synspunkter og forståelser af de problemer lærerne står overfor, men kan ikke reagere forskelligt, fordi de er nødt til at følge instruktionerne fra den øverste eller den øverste forvaltningsmyndighed eller regeringen. Så implementeringerne sendes fra top til bund. Her ville grundlæggende rådgivning til lærerrådene eller kollegierne være god.

Lærerråd opgaver og ledelse – en balance der er absolut nødvendig!

En balance mellem interesser er absolut nødvendig og meget vigtig. Derfor lægger jeg stor vægt på denne artikel. 

Lærerrådet bør aktivt tage ansvaret for opgaven og gribe ind, før der er opstået konflikter. Det er meget bedre at træffe aftaler på forhånd eller at indlede beslutninger på møder, som alle skal overholde. Ellers er vilkårligheden for skoleledelsen for stor.
For at gøre dette har medlemmerne af lærerrådet brug for et godt kendskab til skolelovgivning og organisatoriske processer i skolen. Forhandlingsevner og retoriske færdigheder er yderligere forudsætninger.

  • Bliv trænet i disse teknikker! Du har lovligt ret til kursusdage! Udnyt dem, så det ikke kun er fagligt løft. Også personlige egenskaber styrker din lærerprofession.
  • Arranger regelmæssige møder med skoleledelsen for gensidig information!
  • Mød op med andre lærerråd i netværk, og del dine oplevelser. Det er undertiden et mirakel at lære, hvordan andre har løst de samme problemer. Der kan nemt etableres en gruppe e.l. på Aula.dk eller læringsplatforme som minUddannelse.net .
  • Få relevant regelsæt og kommentarer om skolebudgettet. Hvad der er rigtigt for skoleadministrationen, skal være billigt for dig.
  • Sørg for, at budgetmidler stilles til rådighed for lærerrådet på konferencen. Hvis dette ikke er muligt, skal du hente litteraturen fra de administrative ressourcer, der er tilgængelige for skolen til sådanne formål. Du har ret til det.

Skoleledelse og lærerråd

Lærerråd opgaver og ledelse – en symbiose der absolut ikke kan tænkes ud af folkeskolen.

Det overses ofte, at lærerrådet er et deltagelsesudvalg, der har selvstændige rettigheder. Det er ikke kun en støttestruktur for lærere eller skoleledelsen i tilfælde af konflikter, men rådgiver også skoleledelsen som et udvalg! På grund af skoleloven har organerne for skoledeltagelse (f.eks. Lærerråd, lærermøde, faglig klub, osv.) Ret til en skriftlig begrundelse fra skoleledelsen. Hvis der principielt træffes grundlæggende beslutninger på lærermødet eller til samarbejdsmøder, og skolelederen ikke overholder dem, kan der anmodes om en skriftlig begrundelse fra lærerrådet eller lærermødet i hvert enkelt tilfælde. Tag en tilsvarende beslutning på lærermødet! Det er din hverdag, som du aktivt skal være medspiller i! Det er nemt at brokke sig over beslutningerne ledelsen tager, men det bliver endnu nemmere, når man aktivt bliver del af denne beslutningsproces.

Læs om mange forskellige anbefalinger og gode råd om at gøre livet lettere for lærere.

Skriv et svar